Kwalifikacja BD26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.