Kwalifikacja BD27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.