Kwalifikacja BD27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.