Kwalifikacja BD27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.