Kwalifikacja BD27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.