Kwalifikacja BD27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

styczeń 2018

Rozwiąż test ponownie.