Kwalifikacja BD27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.