Kwalifikacja BD27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.