Kwalifikacja BD29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.