Kwalifikacja BD29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.