Kwalifikacja BD29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.