Kwalifikacja BD30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.