Kwalifikacja BD30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.