Kwalifikacja BD30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.