Kwalifikacja BD30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.