Kwalifikacja BD4 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.