Kwalifikacja BD4 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.