Kwalifikacja BD4 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.