Kwalifikacja BD4 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

styczeń 2024

Rozwiąż test ponownie.