Kwalifikacja BD8 Wykonywanie robót dekarskich

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.