Kwalifikacja EE15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.