Kwalifikacja EE15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.