Kwalifikacja EE15 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.