Kwalifikacja EE16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.