Kwalifikacja EE16 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.