Kwalifikacja EE19 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej (311909)