Kwalifikacja EE2 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.