Kwalifikacja EE2 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.