Kwalifikacja EE2 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.