Kwalifikacja EE21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.