Kwalifikacja EE21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.