Kwalifikacja EE21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.