Kwalifikacja EE22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.