Kwalifikacja EE22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.