Kwalifikacja EE22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.