Kwalifikacja EE23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.