Kwalifikacja EE23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.