Kwalifikacja EE26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.