Kwalifikacja EE26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.