Kwalifikacja EE26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.