Kwalifikacja EE26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.