Kwalifikacja EE27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

Technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)

Wcześniejsze egzaminy z tej kwalifikacji