Kwalifikacja EE28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.