Kwalifikacja EE29 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.