Kwalifikacja EE4 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.