Kwalifikacja EE4 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.