Kwalifikacja EE4 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.