Kwalifikacja EE4 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.