Kwalifikacja EE5 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.