Kwalifikacja EE5 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.